Rammeavtale om arbeidstidsbestemmelser under koronautbruddet

Rammeavtale om arbeidstidsbestemmelser under koronautbruddet

PBL og de ansattes organisasjoner er enige om en rammeavtale som regulerer arbeidstidsbestemmelser under koronautbruddet.

«Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt, slik at man sammen finner gode løsninger,» heter det i rammeavtalen som ble undertegnet 31. mars 2020.

Bakgrunnen for avtalen var behovet som man fryktet ville oppstå mange steder for at barnehager holder åpent på kvelds- og nattestid, samt i helger og på helligdager, som følge av at personell i kritiske samfunnsfunksjoner må jobbe ekstra vakter under koronakrisen.

Avtalen gjelder også i forbindelse med raske endringer i tiltaksnivå knyttet til utviklingen i smittesituasjonen lokalt eller nasjonalt.

Den ekstraordinære situasjonen knyttet til pandemien vil blant annet kunne medføre behov for raskt å endre gjeldende arbeidsplaner.

Les hele avtalen her.