Har ansatte krav på lønn/sykepenger om de må i karantene etter utenlandsreise?

Har ansatte krav på lønn/sykepenger om de må i karantene etter utenlandsreise?

Har du en ansatt som må i karantene etter utenlandsreise, og ikke kan møte på jobb som planlagt etter endt ferie? Vedkommende kan ha, men har ikke nødvendigvis krav på lønn/sykepenger i karanteneperioden.