Arbeidsgiverspørsmål knyttet til korona

Arbeidsgiverspørsmål knyttet til korona

PBL anbefaler alle barnehager til enhver tid å forholde seg til rådene fra Folkehelseinstituttet og myndighetene for øvrig når det gjelder utbruddet av koronavirus.