Frakte barn i båt

Frakte barn i båt

Sikkerheten er spesielt viktig dersom barnehagen benytter båt, og det stilles ekstra strenge krav til båtføreren.