Utvidet tilbud i barnehagen: Kveld, natt, helg og påske

Utvidet tilbud i barnehagen: Kveld, natt, helg og påske

Høyt press på kritiske samfunnsfunksjoner kan i tiden som kommer føre til at barnehager blir utfordret til å gi et tilbud utenom de ordinære åpningstidene.