Pensjon

Pensjon

Pensjonsordningen for medlemmene som er omfattet av PBL-tariff fremforhandles av PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.