Fakta om PBLs pensjonsordninger

Fakta om PBLs pensjonsordninger

Pensjonsordningen for medlemmene som er omfattet av PBL-tariff fremforhandles av PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.