Pensjon PBL-tariff

Pensjon PBL-tariff

Alle ansatte som er fylt 20 år skal meldes inn i barnehagens pensjonsordning. Den ansatte må jobbe 20 prosent eller mer for å bli en del av pensjonsordningen.