PBL med innspill til forslag om profittfri barnehage

PBL med innspill til forslag om profittfri barnehage

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget skal behandle et forslag fra tre SV-representanter om profittfri barnehage. PBL mener forslaget er basert på udokumenterte påstander, anekdoter og ideologisk motstand mot private barnehager – og har nå levert våre innspill til komiteen.

Publisert:

PBL er overrasket over representantforslaget om profittfri barnehage, men når forslaget først ligger på bordet så er det en god anledning for Stortinget til å gå grundig inn i problemstillingene.

Komitebehandling i februar

Dersom Stortinget sørger for at det gjøres grundige og uavhengige utredninger om problemstillingene som adresseres i forslaget, kan dette gi god innsikt i barnehagesektoren og være et godt grunnlag for å vurdere verdien av privat drift.

Private barnehager leverer om lag 50 prosent av alle barnehageplassene og det store flertallet leverer gode og veldrevne barnehageplasser til glede for barn, foreldre, ansatte og samfunnet.

Forslaget fra SV-representantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage ble lagt frem for Stortinget i oktober.

Forslaget skal behandles i utdannings- og forskningskomiteen i februar og mandag 8. januar gikk fristen ut for skriftlige innspill til komiteens behandling av forslaget.

Her kan du lese hele PBLs innspill

Misvisende bilde av barnehagene

Bildet som stortingsrepresentantene fra SV tegner av store deler av barnehagesektoren, er at dette er barnehager:

  • med hovedmål om å maksimere egen «profitt».
  • uten regulerte lønns- og arbeidsvilkår (herunder pensjon).
  • med systematisk dårligere bemanning og færre fagfolk enn kommunale barnehager.

I PBLs innspill til komiteen viser vi til at påstandene fra forslagsstillerne ikke gir et riktig bilde av hva sektoren faktisk bidrar med.

PBL påpeker samtidig at eventuelle aktører i bransjen som jakter kortsiktig økonomisk gevinst på bekostning av tilbudet til barna og/eller lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, ganske enkelt ikke er ønsket i barnehagesektoren. Slike aktører er heller ikke er et omfattende problem i sektoren i dag.

Tariffavtaler siden 1997

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, viser PBL til at ansatte i våre medlemsbarnehager – for tiden om lag 28.000 ansatte i 1940 barnehager – har hoved- og hovedtariffavtale med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta.

PBL har hatt tariffavtale for våre medlemmer siden 1997. I dag dekker PBLs og andre hoved- og hovedtariffavtaler 95 prosent av alle ansatte i den private delen av barnehagesektoren.

En grundig gjennomgang av hele sektoren, både private og kommunale barnehager, vil gi Stortinget gode muligheter til å legge til rette for at hele sektoren kan konsentrere seg om å gjøre et godt tilbud enda bedre og samtidig utjevne kvalitetsforskjeller som vi vet finnes i sektoren. 

Les mer om saken og se forslaget om profittfri barnehage på Stortingets nettsider.