Nye rapporter: Store besparelser med private barnehager

PBL Landsmøte 2017

Rambøl og Kaupang

Nye rapporter: Store besparelser med private barnehager

I vår presenterte Agenda Kaupang og Rambøll to nye analyser som viser store samfunnsøkonomiske besparelser ved bruk av private barnehager.

Publisert:

Analysen fra Agenda Kaupang konkluderer med at private barnehager sparer samfunnet for om lag to milliarder kroner – hvert år.

Analysen fra Rambøll viser at det er 28 prosent dyrere å bygge en kommunal barnehageplass sammenlignet med hva det koster å bygge en privat barnehageplass.

Det er to av hovedfunnene i analysene som de to konsulentselskapene har gjennomført på oppdrag for PBL, og som Kristian Roksvaag fra Rambøll og Hege Kristin Sunde fra Agenda Kaupang la frem på PBLs landsmøte i slutten av mai.

19,35 milliarder

Agenda Kaupang har sett på forskjeller i finansiering mellom private og kommunale barnehager etter innføringen om lov om økonomisk likeverdig behandling i 2004.

I sin analyse har Agenda Kaupang sett på hva det koster den enkelte kommune å drifte egne barnehageplasser og hvor mye som er overført i offentlige midler (statstilskudd og kommunalt tilskudd) til de private barnehagene.

Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kroner hvert år de siste 9 årene (2008-2016) på å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for i kommunal regi.
Dette utgjør besparelser på totalt 19,35 milliarder kroner. Disse besparelsene har gjort at kommunene har kunnet finansiere både barnehage og annen velferd for sine innbyggere.

Se hele presentasjonen fra Agenda Kaupang.

Se rapporten fra Agenda Kaupang.

Sammenlignet byggekostnader

Rambøll har undersøkt byggekostnadene per heltidsplass i private og kommunale barnehager hvor de har sammenliknet kostnadene for å bygge nye private og kommunale barnehageplasser i perioden 2013-2015. Tomtekostnadene er også kartlagt, men holdt utenfor det totale kostnadsbildet.

Analysen er gjort med bakgrunn i liste over nyetablerte barnehager innrapportert til UDIR, totalt 206 barnehager. 64 prosent av disse har svart på Rambøll sin undersøkelse. Av disse er det 70 barnehager som oppgir at de leier bygg, de øvrige har gitt opplysninger om byggekostnader og antall heltidsplasser den enkelte barnehage er godkjent for.

Beregningene viser at det er 28 prosent dyrere å bygge en kommunal barnehageplass enn en privat. Med andre ord blir det i gjennomsnitt 5,7 millioner kroner dyrere å bygge en gjennomsnittlig barnehage på 77 plasser dersom kommunen selv står for utbyggingen, enn dersom private gjør jobben. Samtidig viser beregningene at de private barnehagene har 36 prosent større utgifter til tomtekostnader pr. plass, sammenliknet med de kommunale. Mange av kommunene eier allerede tomtene og trenger derfor ikke ta denne kostnaden.

Se hele presentasjonen fra Rambøll

Se rapporten fra Rambøll