Takk for innspillene!

Takk for innspillene!

I en undersøkelse til enkeltstående barnehager ba PBL medlemmene om tilbakemelding på hva vi bør jobbe med. Vi har fått mange gode og viktige svar!

Publisert:

I PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019, vedtatt av medlemmene på landsmøtet i vår, heter det blant annet at PBL skal «vurdere konkrete tiltak for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager». 

Det er PBLs målsetting at mye av det arbeidet som vi gjør i organisasjonen skal bidra til å sikre og utvikle mangfoldet i sektoren. For å lykkes med dette arbeidet er PBL opptatt av å få innspill fra våre medlemsbarnehager.

I sommer inviterte vi derfor drivere av enkeltstående barnehager spesielt til å gi oss tilbakemeldinger. Vi ba om inntil fem tiltak som er viktig for barnehagen at PBL prioriterer for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager.

– Mange konkrete forslag

– Det er kommet inn mange gode og konkrete forslag som vi nå vil se nærmere på, sier styreleder Eirik Husby og sender en stor takk til alle som bidro med innspill.

Det er spesielt ett område som skiller seg ut som viktig for barnehagene. Det er arbeidet med å få på plass et nytt finansieringssystem.

– Det er et veldig viktig signal fra medlemmene. Dette bekrefter mye av det vi visste fra før, men svarene gir oss også mye ny informasjon om de utfordringene ulike barnehager har. Dette skal vi følge opp på en god måte, sier Husby.

Normer og pensjon

Andre forhold som enkeltstående barnehager ser på som krevende er den foreslåtte pedagog- og bemanningsnormen og pensjonsordningen.  

– Mange er positive til ny pedagog- og bemanningsnorm, men mange av barnehagene gir uttrykk for at det må følge med økonomiske midler. Hvis ikke blir det vanskelig, om ikke umulig å få det til å gå rundt. For barnehagene kan ikke vente på disse midlene i to år, slik mange må med dagens regelverk, sier Husby.

I tillegg ser vi at de enkeltstående barnehagene er opptatt av lett tilgjengelig kompetanseheving av de ansatte, medlemsfordeler som innkjøpsavtaler, rådgivningsstøtte og kontroll av tilskudd.