Lavere sykefravær i private barnehager - og forskjellen øker

Lavere sykefravær i private barnehager - og forskjellen øker

Sykefraværet i barnehagesektoren er fortsatt høyt. Men private barnehager har et betydelig lavere fravær enn kommunale.

Publisert:

Størst forskjell i det legemeldte sykefraværet i kommunale og private barnehager er det i Hedmark, Vest-Agder og Oslo. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå for tredje kvartal 2017.

Samlet var det legemeldte sykefraværet i private barnehager på 7,5 prosent, mens de kommunale barnehagene hadde et legemeldt sykefravær på 8,7 prosent.

Det gir en forskjell på 1,2 prosentpoeng, som er den nest største forskjellen i legemeldt sykefravær som er målt siden 2010. 

Lavest i Hedmark

Tallene fra SSB viser også at det er store forskjeller mellom fylkene.

I 17 av 19 fylker er sykefraværet lavere i private barnehager enn i kommunale.

Lavest sykefravær finner vi i private barnehager i Hedmark med 6,1 prosent legemeldt sykefravær i tredje kvartal 2017. De kommunale barnehagene i Hedmark hadde til sammenligning et legemeldt sykefravær på 8,8 prosent.

Det gir en forskjell på 2,7 prosentpoeng, som også er den største forskjellen mellom privat og kommunal sektor på fylkesnivå.

Private barnehager i Oslo og Rogaland tar de to neste plassene på listen over de fylkene med lavest sykefravær med et legemeldt sykefravær på henholdsvis 6,6 og 6,8 prosent.

Lavest sykefravær  Prosent
Private barnehager i Hedmark 6,1 
Private barnehager i Oslo 6,6 
Private barnehager i Rogaland 6,8
Høyest sykefravær  Prosent
Kommunale barnehager i Finnmark 10,1
Kommunale barnehager i Vest-Agder 9,6 
Kommunale barnehager i Hordaland 9,6

Store endringer i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vært et fylke med lavt sykefravær, men i tredje kvartal 2016 hadde de private barnehagene i vestlandsfylket det høyeste fraværet av alle private barnehager i landet med 8,4 prosent.

De kommunale barnehagene i Sogn og Fjordane hadde 6,2 prosent sykefravær.

I tredje kvartal 2017 er tendensen helt snudd. De private barnehagene hadde et legemeldt fravær på 6,9 prosent, mens de kommunale barnehagene nå har økt det legemeldte fraværet til 8 prosent. 

Andre funn fra sykefraværstatistikken:

  • Legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere i Norge lå på 5,4 prosent i andre kvartal i år, mens gjennomsnittet for barnehagesektoren var på 8,1 prosent. 
  • Det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste årene.
  • Tallene fra SSB viser at de private og kommunale barnehagene har ligget ganske jevnt i det legemeldte sykefraværet fra 2006 og frem til 2012. 
  • De siste årene har de private barnehagene hatt en betydelig bedring i sykefraværstallene sammenlignet med de kommunale barnehagene.