Pensjonskrav mot barnehageforeldre – ikke-tema for medlemmer med PBL-tariff

Millionsøksmål mot barnehageforeldre

Pensjonskrav mot barnehageforeldre – ikke-tema for medlemmer med PBL-tariff

Styret i en nedlagt barnehage er personlig saksøkt for 1,8 millioner kroner, melder DN. Medlemsbarnehager med PBLs tjenestepensjonsordning har ingen slik risiko.

Publisert:

Da PBL på 1990-tallet etablerte hoved- og hovedtariffavtale inkludert tjenestepensjonsordning, var det prinsipielt viktig for PBL at barnehagene skulle gjøre opp sine pensjonsforpliktelser løpende.

Barnehager med PBL-tariff har derfor ingen fremtidige pensjonsforpliktelser for ansatte som slutter i virksomheten.

Skyver på pensjonsregningen

For bedrifter med offentlig tjenestepensjon er det imidlertid slik at regningen bare delvis gjøres opp mens arbeidstagerne er i arbeid. Deler av regningen forfaller først etter at ansatte har sluttet eller sågar etter at en virksomhet er endret eller avviklet.

Det ingen slike mekanismer i den private tjenestepensjonsordningen som PBL har for våre medlemmer.

Derfor risikerer heller ikke medlemmer med PBL-tariff å komme i en situasjon der barnehagens styremedlemmer stilles personlig til ansvar for fremtidige pensjonsutbetalinger, selv etter at barnehager er lagt ned.

Saksøkes for 1,8 millioner kroner

Den private barnehagen som Dagens Næringsliv omtaler tirsdag, og som avviklet driften i 2013, hadde en offentlig tjenestepensjonsordning (KLP).

Overføringsavtalens sikringsordning krever nå et avviklingstilskudd som skal dekke pensjonskostnadene for ansatte som har jobbet i barnehagen og saksøker derfor fire foreldre og to ansatte for til sammen 1,8 millioner kroner.

Sikringsordningen mener disse personene, i kraft av sine roller i foreldreutvalg og samarbeidsutvalg, signerte som et styre for barnehagen og at de derfor har ansvar for virksomheten, herunder at krav fra kreditorer blir betalt.

Sikringsordningen ble opprettet i 2004 og skal ivareta ansattes rettigheter i saker der arbeidsgiver ikke kan betale for sine pensjonsforpliktelser. I den nevnte saken har KLP fått dekket sitt premiekrav gjennom sikringsordningen. Nå går ordningen rettens vei får å kreve pengene fra den nedlagte barnehagen.

PBL: – Umoralsk av fagforeningene

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL oppfordrer private barnehager som er, eller har vært omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning, om å skaffe seg oversikt over eventuelle fremtidige pensjonsforpliktelser.

– Offentlig tjenestepensjonsordning er ikke egnet for private virksomheter som kan gå konkurs og som ikke kan skrive ut skatt, slik man gjør i stat og kommune. Derfor var det aldri aktuelt for PBL å gå inn i slike avtaler da vi etablerte tjenestepensjonsordning for private barnehager på 1990-tallet, sier Olsen.

Han er kritisk til at fagforeningene har inngått slike avtaler som kan få store negative konsekvenser for virksomheten og altså også for foreldre og andre som påtar seg styreverv.

– Fagforeningene har vært klar over hvilke konsekvenser avtalen kunne få for virksomheten og foreldrene i styret, men har likevel valgt å tegne slike avtaler med barnehager. Det mener vi er spekulativt og umoralsk av fagforeningene. Slike pensjonsavtaler er dessuten en av de vesentlige årsakene til at en del små og ideelle barnehager er blitt borte – og det har fagforeningene et ansvar for, sier Arild M. Olsen.