Nye regler om personvern – dette bør barnehagen gjøre

Nye regler om personvern – dette bør barnehagen gjøre

Nye personvernregler trer i kraft i mai 2018. Hva bør din barnehage gjøre for å være forberedt?

Publisert:

Stadig flere personopplysninger om hver og en av oss lagres digitalt. Dette gir mange muligheter, men samtidig medfører det utfordringer og trusler for sikkerheten til enkeltindividets personopplysninger. 

25.mai 2018 innføres EUs forordning for personvern. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir barnehagene nye plikter og enkeltpersoner får flere rettigheter som følge av det nye regelverket.

PBL vil komme med mer informasjon og veiledning om hvordan barnehagene bør håndtere personopplysninger og etablere rutiner for dette.

Strengt regelverk

Når barnehagen behandler personopplysninger, enten dette er personopplysninger om ansatte, foreldre eller barn, så blir kravene til behandlingen av denne informasjonen strengere når ny personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018.

Alle barnehager skal gi god informasjon om hvordan personopplysninger behandles og hva som er formålet med behandlingen. Barnehagen plikter å informere de som er registrert med personopplysninger. De nye personvernreglene stiller krav til at denne informasjonen skal være lett tilgjengelig og på et språk som er kortfattet og lett forståelig.

Hva er de viktigste kravene i det nye regelverket for barnehagene?

 • Retten til å bli slettet

  Den registrerte har rett til å få personopplysninger om seg selv slettet uten ugrunnet opphold dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. 
 • Rett til innsyn

  Den registrerte har rett til å få informasjon om hvordan personopplysninger behandles, og har rettigheter til å anmode at personopplysningene korrigeres eller slettes. Den registrerte kan be barnehagen om kopi av alle personopplysninger som behandles.
 • Dataportabilitet

  Den registrerte har rett til å motta personopplysninger om seg selv i et strukturert og maskinlesbart format. Dette innebærer eksempelvis at foreldre kan ta med seg sine personopplysninger over til en ny barnehage.
 • Samtykke

  Du må alltid innhente samtykke fra personen du registrerer opplysninger om, uansett hva slags type informasjon det dreier seg om.
 • Varsling

  Barnehager som opplever sikkerhetsbrudd, som stjålne data, må innen 72 timer sende avviksmelding til Datatilsynet. Den registrerte har krav på å bli informert ved sikkerhetsbrudd.