Utsetter innføring av personopplysningslov

Utsetter innføring av personopplysningslov

1. juli er ny dato for innføring av ny personopplysningslov, hvor kravet til hvordan barnehagen behandler personopplysninger om barn og foresatte skjerpes.

Publisert:

Retten til å ha et privatliv står veldig sterkt. Derfor er regelverket for behandling og deling av personopplysninger strengt. 

Personopplysninger omfatter blant annet navn, adresse, fødselsnummer, helseforhold og alt annet som kan knyttes til en enkeltperson.

Regjeringen har foreslått ny personopplysningslov, som etter planen skulle tre i kraft 25. mai. Lovforslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget og nå er også innføringen av loven utsatt til 1. juli.

Det er likevel viktig at du setter deg inn i de skjerpede kravene for håndtering av personopplysninger allerede nå. 

Innhenting av personopplysninger

Ved innhenting av personopplysninger må barnehagen:

  • Opplyse foresatte om formål med håndteringen av opplysningene
  • Informere foresatte i  henhold til blant annet rett til innsyn og hvor lenge opplysningene oppbevares
  • Innhente skriftlig samtykke til håndtering av opplysninger når barnehagekontrakten ikke gir tilstrekkelig hjemmel

Oppbevaring og retting av personopplysninger

Når personopplysninger er innhentet stilles det krav til at du passer godt på disse, slik at ikke uvedkommende skal få tilgang til opplysningene. Dette gjelder både fysisk og digital lagring, noe som betyr at du må kartlegge hvor personopplysninger oppbevares i barnehagen og om denne oppbevaringen er tilstrekkelig sikret.

Personopplysningene skal være korrekte og foresatte og ansatte skal enkelt kunne få korrigert sine opplysninger. Personopplysninger må også legges inn i barnehagens internkontrollrutiner, slik at dere kan dokumentere at håndteringen av personopplysninger blir forsvarlig ivaretatt.

Sletting av personopplysninger

Hovedregelen er at alle personopplysninger skal slettes når barnehagen ikke lenger har bruk for dem. Dette omfatter blant annet opplysninger som ligger i arkivskap/barnemappe, e-postmapper, bildearkiv eller i andre systemer. Regelen om sletting gjelder også når ansatte slutter.

Vi arrangerte GDPR-webinar 27. februar og opptak av dette kan du se her. På denne siden finner du også spørsmål/svar-side med konkrete spørsmål fra barnehagene om dette temaet.

Se regjeringens forslag til ny personopplysningslov.