Direktoratet avklarer om åpningstider på gult beredskapsnivå

Direktoratet avklarer om åpningstider på gult beredskapsnivå

Barnehager har fortsatt anledning til å ha reduserte åpningstider dersom dette er nødvendig for å drive i tråd med smittevernveilederen.

Publisert:

Dette avklarer Utdanningsdirektoratet denne uken, etter i starten av august å ha sendt ut informasjon som kunne tyde på det motsatte.

I et informasjonsskriv til barnehageforeldre i forbindelse med start på nytt barnehageår, skrev direktoratet blant annet følgende om drift på gult beredskapsnivå:

«Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen».

Denne formuleringen kunne fremstå som en skjerping av myndighetenes forventninger om åpningstider i tråd med barnehagenes vedtekter.

I covid-19-forskriften § 12 b. heter det blant annet: «Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd.»

Første og andre ledd, som det siktes til, handler om kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

For å hindre mulige uklarheter omkring hvilke retningslinjer medlemsbarnehagene skal følge, har PBL bedt Utdanningsdirektoratet om en avklaring.

I sitt svar skriver Utdanningsdirektoratet:

«Barnehagene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud forutsatt at dette er i tråd med smittevernfaglig forsvarlig drift, se covid‐19‐forskriften § 12b.

Vi ser at vår informasjon på udir.no ikke er helt presis. Vi har nå oppdatert informasjonen i tråd med det som står over. Vi vil også gå gjennom informasjonsskrivet til foreldre.»