Når skal barnet holdes hjemme?

Når skal barnet holdes hjemme?

Det er høysesong for omgangssyke og akutt diaré. For å unngå smitte, er det blant annet viktig at syke barn holdes hjemme.

Sykepleier i PBL Bedriftshelsetjeneste, Irmelin Krantz, opplever ofte i møte med barnehagene at ansatte forteller om foreldre som leverer syke barna i barnehagen. Det kan være ulike årsaker til dette, som mangel på kunnskap, tøffere jobbmarked eller «viktige møter på jobben».

Vanskelig å unngå smitte

Selv om mange barnehager har gode rutiner for hygiene og smittevern i barnehagen kan det være vanskelig å unngå smitte dersom et smittet barn kommer i barnehagen. 
Barnehagen må derfor sørge for at alle foreldrene får informasjon ved smittsomme sykdommer. Dette kan gjøres i form av brev, plakat i garderoben, sms, barnehagens hjemmeside, sosiale medier eller muntlig beskjed.

Fem konsekvenser ved å levere syke barn i barnehagen

  1. Smittes barna, er det også større sjanse for at de ansatte blir smittet
  2. Det kan være barn med svakt immunforsvar i barnehagen
  3. Smittefaren øker også til foreldrene
  4. Sykefravær blant personalet fører til redusert kvalitet på tilbudet til barna
  5. Avdelinger kan bli stengt

Dersom foreldre sender barnet i barnehagen mens det ennå kan smitte andre, risikerer man å få en ond sirkel hvor smitten ikke slipper taket. Da er det bedre å holde barnet hjemme den ene gangen og få stanset utbruddet.

Når skal barnet holdes hjemme

Det aller viktigste å se etter er barnets allmenntilstand og at det selvsagt er feberfri. Det holder ikke å gi barnet Paracet før det leveres i barnehagen.

Husk at små barn trenger hvile når det ikke er i form.  Virker barnet slapt og utilpass, bør det få være hjemme. Ikke nøl med å si i fra dersom du ser at et barn ikke virker opplagt ved leveringen på morgenen.  

Dette er de smittsomme sykdommer der barnet skal holdes hjemme:

Når trenger ikke barnet å holdes hjemme:

Ved enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke er nødvendig å holde barnet hjemme. Dette gjelder blant annet:

  • Femte barnesykdom
  • Hånd, fot, - og munnsyke
  • Vorter og mollusker

PBL Bedriftshelsetjenes har vært invitert på flere foreldremøter i barnehagene for å informere foreldre og ansatte om rutiner for når barn skal holdes hjemme ved sykdom og konsekvensene når foreldre leverer syke barn i barnehagen.

Les mer om PBL Bedriftshelsetjeneste her

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Berit Edvardsen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!