Ekstra telling: Spørsmål og svar

Ekstra telling: Spørsmål og svar

PBL har mottatt en del spørsmål knyttet til undersøkelsen om ekstra telling. Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene.

Publisert:

PBL har i en undersøkelse som ble sendt ut torsdag 22. august, bedt medlemmene om å rapportere om antall barn og ansatte per august 2017.

Spørsmål og svar

I forbindelse med undersøkelsen har vi mottatt en del spørsmål som går igjen hos flere av medlemsbarnehagene. Vi har derfor laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene og gitt svar på disse. 

Skal ansatte som er i permisjon være med i svaret?

Ja. De faste ansatte skal være med, men ikke vikarene.

Skal ansatte som jobber i barnehagen, men som ikke er ansatt i barnehagen være med i rapporteringen (for eksempel innleid personell som spesialpedagog, renholder, vaktmester)?

Ja, disse skal med i rapporteringen.

Hvis en ansatt jobber for eksempel 40 prosent som styrer og 60 prosent som pedagogisk leder, hvordan fylles dette ut?

Da fyller du ut 0,4 årsverk som styrer og 0,6 årsverk som pedagogisk leder. Når du fyller ut antall personer skal imidlertid personen føres opp kun der vedkommende har størst stillingsprosent. I dette tilfellet fyller du ut «1» på pedagogisk leder og «0» på styrer.

Bruk veilederen fra Udir

Tabellene som skal fylles ut er de samme som fylles ut i Basil, i skjemaet Årsmelding for barnehager per 15. desember. Forskjellen er at vi ønsker en status per august for å se om det er store enderinger i sammensetningen av personal og antall barn gjennom året.

For å forenkle utfyllingen kan du se på hva du fylte ut i desember 2016 og oppdatere disse tallene i tråd med status per august 2017.

Se også Utdanningsdirektoratets Faglig veiledning – Årsmelding for barnehager per 15.12.2016 punkt 4. «Opplysninger om antall barn i barnehagen» (side 6) og punkt 8. «Opplysninger om stillinger og personale» (side 9).

Ved spørsmål eller hjelp til hvordan du fyller ut skjemaet, kontakt PBL ved Monica Feldt på tlf. 75 55 37 49 eller e-post