Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage!

Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage!

En rekke private barnehager vil bli tvunget til å kutte i tilbudet til barna dersom staten gjør alvor av å redusere tilskuddene til dekning av pensjonskostnader.

Publisert:

Se konsekvensene for din barnehage lenger ned i artikkelen.

PBL har fått indikasjoner på at regjeringen ønsker å gjennomføre et kutt i pensjonspåslaget til private barnehager.

Som en integrert del av driftstilskuddet får private barnehager i dag et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene per barnehageplass i kommunale barnehager i hjemkommunen.

Lanserte forslag om kutt våren 2019

En mulig reduksjon i pensjonspåslaget ble først lansert våren 2019. I et høringsnotat skisserte regjeringen kutt til 11 eller 9 prosent som mulige alternativer. Kuttforslaget er begrunnet i en påstått overfinansiering som både PBL, Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider.

Signaler fra regjeringen høsten 2020 kan tyde på at et forslag om kutt i pensjonspåslaget kan være nært forestående.

Et slikt kutt vil kunne ramme alle private barnehager. PBL mener det er viktig at den enkelte medlemsbarnehage blir kjent med mulige konsekvenser av et slikt forslag. Derfor publiserer vi i denne artikkelen tall som indikerer hvordan reduksjonene vil kunne slå ut for mer enn 1.800 ordinære barnehager med PBL-medlemskap.

Beregnet kutt i tilskuddet for 2020

PBL har ikke har fått noen ny informasjon om hvilken innretning et pensjonskutt kan få. Derfor har PBL tatt utgangspunkt i det regjeringen skisserte i 2019, og beregnet hva et kutt til henholdsvis 9 og 11 prosent kan innebære for den enkelte barnehage.

I regnestykket tas det utgangspunkt i de ferskeste tallene som finnes, nemlig tilskuddsberegningene for 2020 og barnehagenes barnetall per 15.12.2019. Dermed angir tallene reduksjon i tilskudd dersom kuttet hadde blitt gjennomført i år.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

  • For noen av barnehagene vil det mangle tall. Dette er det to årsaker til:
    • PBL har ikke mottatt vedtak/beregning av satser for 2020. Eventuelt har kommunens beregninger vært mangelfulle. Dermed kan ikke konsekvens av nedgang i pensjonssjablong beregnes. Gjelder følgende kommuner: Tysfjord, Leikanger, Løten, Eidskog, Våler (Hedmark), Øystre Slidre, Øksnes, Osterøy, Alvdal, Aurland og Ringebu.
    • Kommunen har ingen kommunale barnehager. Dermed benyttes nasjonal sats. Telemarksforskning beregner nasjonale satser. PBL vet dermed ikke konsekvens for nedgang i pensjonssjablong. Gjelder følgende kommuner: Bømlo, Sokndal, Sigdal, Austevoll, Sauherad, Lødingen (har kommunale barnehager, men bruker nasjonale satser etter avtale med de private) og Flakstad.
    • Vi har her bare beregnet konsekvenser for ordinære barnehager. Barnehager med blandet driftsform kan ta kontakt med PBL for utregning av konsekvens for den ordinære delen av driften. Vi har ingen estimat på nedgang i pensjonspåslag til åpne eller familiebarnehager, da disse finansieres på en annen måte enn kommunal selvkost.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

Les også: Dette kan du gjøre for å stoppe kutt i tilskudd

Usikkerhet om «sikkerhetsnett»

Etter dagens regelverk vil private barnehager som har pensjonskostnader vesentlig over det som dekkes av pensjonspåslaget, kunne søke om å få dekket dette. Erfaringene fra dagens system viser at private barnehager på ingen måte har noen garanti for å få dekket høyere pensjonskostnader.

Kommunens plikt til å dekke slike kostnader er begrenset oppad til de faktiske pensjonskostnader til de kommunale barnehagene i hjemkommunen.

Det er ikke kommet frem hvilke ordninger som eventuelt vil gjelde for å sikre at alle barnehager får dekket sine faktiske pensjonskostnader dersom regjering og storting går inn for en flat reduksjon i pensjonspåslaget.