Bemanningskalkulator oppdatert

Bemanningskalkulator oppdatert

Vi har foretatt en justering i kalkulatoren der du kan beregne konsekvensene av ny pedagog- og bemanningsnorm.

Publisert:

PBL lanserte nylig en kalkulator som hjelper deg å beregne konsekvenser av de foreslåtte normene for pedagogisk bemanning og grunnbemanning i din barnehage.

Kalkulatoren viser om barnehagen er innenfor ny foreslått pedagog- og bemanningsnorm – og er et verktøy som skal hjelpe deg å finne ut hvilke endringer barnehagen eventuelt må gjøre for å tilpasse seg nye normer.  

Når kalkulatoren beregner om barnehagen er innenfor pedagognorm baseres utregningen på foreslått minimumskrav om én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Gjeldende lovverk sier også at «ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagog».

Vi har nå foretatt en justering slik at kalkulatoren også tar høyde for dette. Det betyr at kalkulatoren nå runder ned til nærmeste hele stilling for barnehagelærer og pedagogisk leder samlet.

Dette gir barnehagen svar på om barnehagen er innenfor ny foreslått pedagognorm eller ikke. 

Til kalkulator