Tarifforhandlingene utsettes til høsten

Tarifforhandlingene utsettes til høsten

Forhandlingene mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er utsatt til høsten. Tariffkonferansen 8. mai går som planlagt.

Publisert:

Hovedforhandlingene mellom PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta var berammet til 29. og 30. mai. Nå er partene enige om å flytte forhandlingene til månedsskiftet august/september.

Årsaken er et ønske om å kunne forhandle om ny pensjonsløsning i dette oppgjøret, i tillegg til økonomisk oppgjør og andre endringer i avtaleverket.

– Avtalen om ny offentlig pensjon påvirker også vårt oppgjør. 1. juli vet vi om den inngåtte avtalen får flertall etter organisatorisk behandling i arbeidstakerforeningene. Da har vi i så fall en viktig avklaring på veien frem mot en ny ordning i vår sektor, sier forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan.

Tariffkonferanse som planlagt

Den planlagte tariffkonferansen på Gardermoen 8. mai går som planlagt. På konferansen vil blant annet pensjon, ubunden tid og flere andre forhold bli tatt opp.  

– Vi håper på mange gode innspill og diskusjoner der, som forberedelser for forhandlingene, sier Rokkan.

Omfatter 27.500 ansatte

Hovedforhandlingene omfatter ca. 27.500 ansatte i om lag 1.750 barnehager som har tariffavtale hos PBL.

– At det i år er et hovedoppgjør, innebærer at avtaletekstene i sin helhet kan forhandles om. I tillegg kommer et økonomisk oppgjør, basert på utviklingen i samfunnet rundt oss, og effekten av fjorårets oppgjør, sier forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan.

Gjeldende hoved- og hovedtariffavtale gjelder ut april 2018, men selv om avtalen er utløpt, så har den ettervirkning i perioden frem til en ny avtale er på plass.