Innberetning av forsikringspremier for 2018

Innberetning av forsikringspremier for 2018

Barnehager med forsikringene gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke må innberette premie for disse for sine ansatte. Tallene finner du her!

Publisert:

PBL viser til samlet faktura på forsikringer, som medlemmer med tariffavtale mottok i 2018.

Deler av forsikringspremien skal innberettes som lønn for inneværende skatteår. 

Innberetning av premie

 • Gruppelivsforsikring innberettes med kroner 378,- per ansatt
• Yrkesskadeforsikring innberettes med kroner 106,- per årsverk
• Fritidsulykke innberettes med kroner 263,- per ansatt (gjelder kun dersom barnehagen er fakturert for dette)

Premien avregnes for ansatte som ikke har vært med i forsikringen gjennom hele skatteåret.

Premien er skattbar for den ansatte og vil også være grunnlag for arbeidsgiveravgift. I tillegg til at premien er skattbar for den ansatte, vil den også være grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Slik beregner du

Gruppelivsforsikring:

Lønnsinnberettes med kroner 378,- per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med kroner 378,-. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder: Kroner 378,- x 5/12 = kroner 157,50

Yrkesskadeforsikring:

Lønnsinnberettes med kroner 106,- per årsverk.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Eksempel: 50 prosent stilling: Innberettes kroner 53,-

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 100 prosent stilling i sju måneder: Kroner 106 x 7/12 = kroner 61,83

Fritidsulykke:

(gjelder kun dersom denne er fakturert)

Lønnsinnberettes med kroner 263,- per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet.

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med kroner 263,-.

Ansatt deler av året:
Innberettes de måneder arbeidstakeren har vært ansatt (se eksempel under gruppelivsforsikring).