Datoen for hovedforhandlingene i PBL er satt

Datoene er satt. Forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan er klare for hovedforhandlinger 29. og 30. mai.

Datoen for hovedforhandlingene i PBL er satt

Forhandlingene mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta finner sted 29. og 30. mai.

Publisert:

Hovedforhandlingene omfatter ca. 27.500 ansatte i om lag 1 750 barnehager som har tariffavtale hos PBL.

Hovedoppgjør

– At det i år er et hovedoppgjør, innebærer at avtaletekstene i sin helhet kan forhandles om. I tillegg kommer et økonomisk oppgjør, basert på utviklingen i samfunnet rundt oss, og effekten av fjorårets oppgjør, sier forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan.

Det er kommet viktige avklaringer omkring fremtidens pensjonsløsning for offentlig sektor. 

– Disse avklaringene er også fundamentale for vårt videre arbeid med en fremtidsrettet pensjon i PBL-området, sier Rokkan.

Partene er allerede enige om å møtes rett etter påske for å drøfte hvordan videre arbeid med pensjonsspørsmålet i sektoren skal foregå. 

– Vi vil jobbe for å bli enige om en forpliktende fremdriftsplan om pensjon. I tillegg ventes det å komme avklaring på spørsmål om ubunden tid i KS-området rett etter påske, noe som også vil påvirke forhandlingene våre, påpeker Rokkan.

Tariffkonferanse i mai

I forbindelse med tarifforhandlingene som er berammet til slutten av mai, er det også planlagt en tariffkonferanse på Gardermoen i begynnelsen av mai. Nærmere informasjon om tid og sted kommer så raskt detaljene er på plass.

– Pensjon og ubunden tid og flere andre forhold, vil bli tatt opp på tariffkonferansen. I tillegg vil vi også be om innspill om andre tema medlemmene ønsker vi skal fokusere på i forhandlingene.  

Gjeldende hoved- og hovedtariffavtale gjelder ut april 2018.