Sikker barnehage – nytt tilbud fra PBL

Sikker barnehage – nytt tilbud fra PBL

Barnehagen skal være trygg, for barn og for ansatte. Derfor er det viktig med jevnlig kontroll og vedlikehold av både lekeplassutstyr og bygninger.

Publisert:

Sivilingeniør og sertifisert inspektør av lekeplassutstyr, Geir Helge Ludviksen, har jobbet med barnehager i 25 år og kjenner godt til hvilke potensielle ulykker som kan skje som følge av manglende vedlikehold og kontroll med lekeplassutstyret.

- Ureglementert utstyr eller utstyr som er slitt som følge av bruken, manglende vedlikehold, hærverk eller uvær, utgjør en reell risiko for ulykker og skader på barna som leker med dette, forteller Ludviksen.

Ludviksen understreker at mange barnehager kjenner godt til «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr» og har fokus på sikkerhet, men at det kan være en risiko å gjennomføre den årlige kontrollen av lekeplassutstyret uten tilstrekkelig kunnskap om hvilke tester som skal gjennomføres og hvilke krav som stilles til lekeplassutstyret (NS-EN 1176).

- For å bli sertifisert inspektør av lekeplassutstyr gjennomgår man grundig kursing og får god innsikt i hvilke krav og forskrifter som gjelder. Da kan man også være trygg på at kontrollen av lekeplassutstyret har vært gjennom alle sjekkpunkter og eventuelle avvik blir avdekt, fortsetter Ludviksen (bildet).

Geir Helge Ludviksen

Sikkerhet – et naturlig fokus hos PBL

Daglig leder i PBL Medlemsservice, Ole Reidar Sollund, er klar på at det er viktig for PBL å kunne tilby tjenester som hjelper barnehagene med å ivareta det viktigste av alt; sikkerheten til barna.

- Sikkerhet kommer først og med kvalifisert hjelp fra vår lekeplassinspektør kan barnehagene være trygge på at lekeplassutstyret har gjennomgått grundig testing og eventuelle avvik blir funnet. Derfor lanserer vi nå PBL Sikker barnehage.

PBL Sikker barnehage består av to tjenester:

  • Kontroll av lekeplassutstyr.
  • Kontroll av bygg. Dette innebærer tilstandsrapport for bygningsmassen og en påfølgende vedlikeholdsplan.

- Manglende vedlikehold av bygningsmassen medfører ikke bare en potensiell sikkerhetsrisiko i form av løse rekkverk, dårlige trappetrinn eller lignende, men også en verdiforringelse av eiendommen, sier Ludviksen.

Ønsker du å bestille kontroll av lekeplassutstyret eller barnehagebygget?

Her finner du mer info og kontaktinfo for PBL Sikker barnehage.