Viktig krav om uavhengig tilsyn

Viktig krav om uavhengig tilsyn

PBL er glad for at Stortinget nå ber regjeringen sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

Publisert:

Tirsdag avgir utdannings- og forskningskomiteen innstillingen i saken om ny bemanningsnorm for barnehagene.

I flertallsinnstillingen fra regjeringspartiene og KrF heter det blant annet:

«Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.»

PBL mener dette er et sterkt og viktig signal fra Stortinget som regjeringen nå må følge opp.

– Å få på plass et fritt og uavhengig tilsyn som skal kontrollere alle barnehager kan være det aller viktigste grepet for å sikre at det også i fremtiden er høy kvalitet i barnehagene. Med en ny bemanningsnorm på plass, som også skal følges opp og kontrolleres, blir dette bare enda viktigere enn tidligere, mener administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

I regjeringsplattformen har regjeringen nedfelt at de skal «evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene».

En rekke rapporter og undersøkelser gjennom mange år har påpekt svakheter med dagens tilsynsordning i barnehagesektoren. PBL mener det er på høy tid at det etableres et fritt og uavhengig tilsyn som skal kontrollere alle barnehager.

– Det viktigste aller først er å få på plass et system som gir fylkesmennene ansvaret for å vurdere dispensasjoner fra kravet i bemanningsnormen. Dette må være på plass fra 1. august 2019, sier Olsen.