Slik skal Stortinget behandle lovforslag om ny bemanningsnorm

Slik skal Stortinget behandle lovforslag om ny bemanningsnorm

19. april deltar PBL på komitéhøring om forslaget til ny bemanningsnorm. I løpet av mai avgjør Stortinget hva som skjer med regjeringens lovforslag.

Publisert:

Fredag la regjeringen frem lovforslaget om ny bemanningsnorm og nå er det klart hvordan fremdriften i Stortingets behandling av den viktige saken kommer til å bli:

  • 19. april: Høring i utdannings- og forskningskomiteen. PBL deltar.
  • 22. mai: Frist for avgivelse av innstilling fra komiteen.
  • 31. mai: Foreløpig dato for behandling i Stortinget.

Det er Arbeiderpartiets Martin Henriksen som er saksordfører.

Foruten forslaget om ny bemanningsnorm har regjeringen i proposisjon 67 L (2017-2018) også foreslått:

  • Plikt for barnehageeier og skoleeier om å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole/SFO.
  • Krav om at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter, tilsvarende det som gjelder etter forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2 andre ledd, for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder.
  • Tydeliggjøre barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehageloven.

Se oversikt over Stortingets behandling av lovforslaget på Stortingets nettsider.