Slik kan din barnehage bidra til å informere politikerne

Slik kan din barnehage bidra til å informere politikerne

Det er fortsatt mulig å gi politikerne på Stortinget informasjon som kan påvirke behandlingen av lovforslaget fra regjeringen. Men det haster.

Publisert:

22. mai skal utdannings- og forskningskomiteens avgi innstilling i saken og 31. mai er foreløpig dato for behandling i Stortinget.

Men allerede i løpet av de to første ukene i mai er det grunn til å tro at posisjonene til de ulike partiene vil være klarlagt.

PBL jobber derfor fortsatt intensivt for å bidra til best mulig løsninger. PBLs hovedkrav i samtalene med politikerne er at en ny bemanningsnorm må være finansiert i alle barnehager fra dag én.

Overgangsordning med nasjonale satser

Spesielt er PBL bekymret for de mange private barnehagene i kommuner der ny bemanningsnorm ikke vil være finansiert fullt ut før i 2021 på grunn av dagens system for finansiering.

PBL har foreslått en overgangsordning for alle private barnehager som mottar lavere tilskudd enn de nasjonale satsene som Telemarksforskning årlig utarbeider for Utdanningsdirektoratet.

Disse satsene bygger på en gjennomsnittlig bemanning som er i tråd med forslaget til ny bemanningsnorm.

PBLs krav er at alle private barnehager må være sikret slik finansiering inntil nytt finansieringssystem er på plass:

  • En ny nasjonal minimumsnorm for bemanning krever nasjonal minimumsnorm for tilskudd.
  • En slik overgangsordning må være på plass fra samme dato som ny bemanningsnorm gjelder fra.

PBL oppfordrer fortsatt private barnehager til å bidra med å belyse utfordringene og konsekvensene av den foreslåtte bemanningsnormen uten en overgangsordning for finansiering.

Hva kan du og din barnehage gjøre?

Det er viktig at mange viser frem konsekvensene for sin barnehage! Snakk med lokalavisen og politikerne på Stortinget fra ditt fylke.

Se oversikt over stortingspolitikere fra ditt fylke.

PBL bistår gjerne barnehagen med dette arbeidet og du kan ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i PBL for å diskutere saken. Du kan også sende e-post til .

Her er noen tips til hva barnehagen kan gjøre, gjerne i samarbeid med andre barnehager i kommunen:

  • Ring eller send e-post til lokalavisen eller et annet medium og fortell om konsekvensene for din barnehage ved å innføre en bemanningsnorm nå -uten at normen finansieres for private barnehager.
  • Snakk med de lokale politikerne og aller helst en politiker på Stortinget fra ditt fylke. Støtt gjerne opp om PBLs hovedbudskap om at bemanningsnormen må være finansiert for alle barn i alle barnehager fra dag én, dersom du er enig i PBLs innspill til Stortinget. 
  • Informer foreldre og ansatte om at det kan komme krav om at barnehagen deres oppfyller bemanningsnormen fra 1. august, men at det foreløpig ikke er avklart hvordan dette skal finansieres i de mange kommunene med et tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en dårligere bemanning enn det foreslåtte kravet.