Slik jobber PBL med lovforslaget om ny bemanningsnorm

Slik jobber PBL med lovforslaget om ny bemanningsnorm

PBL krever at ny bemanningsnorm er finansiert i alle barnehager fra dag én. Og du og din barnehage kan bidra til at nødvendige overgangsordninger kommer på plass!

Publisert:

Det er nå to og en halv uke siden regjeringen presenterte forslaget til ny bemanningsnorm i barnehagene.

Det nye lovkravet skal etter planen gjelde fra 1. august.

Overgangsordning for private barnehager

Oppfølgingen av lovforslaget har for tiden aller høyeste prioritet hos oss i PBL.

  • Vi bistår mange barnehager i arbeidet med å innrette seg etter de nye normene som trolig kommer.
  • Og vi jobber interessepolitisk for å bidra til at det kommer på plass nødvendige overgangsordninger for private barnehager.

PBL støtter innføringen av en bemanningsnorm, forutsatt at denne er finansiert i alle barnehager fra dag én og at det kommer på plass en overgangsordning som sikrer dette. Kommer det ikke på plass en slik overgangsordning, kan ikke ny bemanningsnorm innføres.

I høringen på Stortinget 19. april ba PBL komiteen benytte de nasjonale satsene som årlig utarbeides for Utdanningsdirektoratet som overgangsordning i de kommunene der private barnehager har et tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en dårligere bemanning enn det foreslåtte kravet.  

Spesielt er PBL bekymret for de mange private barnehagene i kommuner der ny bemanningsnorm ikke vil være finansiert før høsten 2020, på grunn av dagens system for finansiering.

Vis frem konsekvensene for din barnehage!

For PBL er det viktig å synliggjøre utfordringene med regjeringens forslag til ny bemanningsnorm slik at politikerne på Stortinget i mai kan ta beslutninger på et best mulig grunnlag.

Det er svært viktig at de barnehagene som ser at de ikke vil ha forutsetninger for å innfri forslaget til ny bemanningsnorm, uten at det kommer finansiering for private barnehager fra dag én, engasjerer seg og synliggjør utfordringene for barnehagen.

Finansieringen av en så stor og viktig reform som bemanningsnormen, må være på plass for alle barnehager fra den dagen kravet gjelder. 

Hva kan du gjøre?

Snakk med lokalavisen og din politiker på Stortinget!

Se oversikt over stortingspolitikere fra ditt fylke.

De av dere som ønsker å bidra til å opplyse saken må gjøre det nå. Allerede 22. mai skal komiteen på Stortinget avgi sin innstilling og i god tid før dette må partiene avgjøre deres posisjoner.

PBL bistår gjerne barnehagen med dette arbeidet og du kan ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i PBL for å diskutere saken. Du kan også sende e-post til .

Her er noen tips til hva barnehagen kan gjøre, gjerne i samarbeid med andre barnehager i kommunen:

  • Ring eller send e-post til lokalavisen eller et annet medium og fortell om konsekvensene for din barnehage ved å innføre en bemanningsnorm nå -uten at normen finansieres for private barnehager.
  • Snakk med de lokale politikerne og aller helst en politiker på Stortinget fra ditt fylke. Støtt gjerne opp om PBLs hovedbudskap om at bemanningsnormen må være finansiert for alle barn i alle barnehager fra dag én, dersom du er enig i PBLs innspill til Stortinget. 
  • Informer foreldre og ansatte om at det kan komme krav om at barnehagen deres oppfyller bemanningsnormen fra 1. august, men at det foreløpig ikke er avklart hvordan dette skal finansieres i de mange kommunene med et tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en dårligere bemanning enn det foreslåtte kravet.  

PBL tar i disse dager også en rekke egne initiativ for å belyse disse problemstillingene over det ganske land. En del av dere som driver barnehager i kommuner der vi erfarer at private barnehager ikke vil ha rammevilkår til å innfri kravet om ny bemanningsnorm, kontaktes direkte av oss i PBL.