Skjerpet pedagognorm vedtatt – innføres fra 1. august 2018

Skjerpet pedagognorm vedtatt – innføres fra 1. august 2018

Fra 1. august skal det være minst én barnehagelærer per 7 barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Beregn konsekvensene for din barnehage med PBLs kalkulator.

Publisert:

11. januar kunngjorde Kunnskapsdepartementet at den foreslåtte skjerpingen av kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene kommer til å tre i kraft, i tråd med forslaget som var ute på høring i 2017. 

Noen av hovedtrekkene i de nye kravene til pedagogisk bemanning:

  • Minimum én pedagog per 7 barn under tre år.
  • Minimum én pedagog per 14 barn over tre år.
  • Vær ekstra oppmerksom på at alle barnehagelærere teller med i beregningene, ikke bare «pedagogiske ledere» som er ordlyden i regelverket.
  • Pedagogbemanningen knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk.
  • Det er opp til eier og fordele pedagogressursene og normen beregnes på barnehagenivå, ikke på avdelingsnivå.
  • Et eget statlig øremerket tilskudd skal sikre at private barnehager får kompensert merutgiftene som følge av kravet. Satsene er for 2018 2.214 kroner (per barn under tre år) og 1.230 kroner (per barn over tre år).

PBL tilbyr medlemsbarnehagene hjelp og rådgiving knyttet til overgangen til skjerpet krav til pedagogisk bemanning.

På pbl.no kan du bruke PBLs kalkulator for å finne ut hvilke konsekvenser endringene får for din barnehage.

Mer informasjon om pedagog- og bemanningsnorm.

Du finner lenke til forskrift og pressemelding fra departementet nederst på denne siden.

PS! Forslaget om bemanningsnorm, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagen, er ikke vedtatt. Dette er en lovendring og skal behandles på Stortinget før den eventuelt trer i kraft. Regjeringen har tidligere lagt opp til at også ny bemanningsnorm skal tre i kraft 1. august. 

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med en av våre rådgivere, så hjelper vi deg.