Se PBLs innlegg på høringen om bemanningsnorm

Se PBLs innlegg på høringen om bemanningsnorm

I høringen om ny bemanningsnorm var PBL tydelig på at de støtter innføringen av en bemanningsnorm, men at normen må være finansiert for alle barnehager fra dag én.

Publisert:

Mens departementet anser finansieringen av bemanningsnorm for å være et «begrenset problem», tydeliggjorde styreleder i PBL, Eirik Husby, at det er store forskjeller i finansieringen av private barnehager fra kommune til kommune.

  • 111 kommuner hadde i 2016 en bemanning på 6,1 barn per årsverk eller mer.
  • I disse kommunene gikk det 75.000 barn i de private barnehagene. Det vil si mer enn halvparten av alle barna i private barnehager.

– Disse barna vil gå i en barnehage som mottar et tilskudd som er beregnet på en dårligere kommunal bemanning enn den foreslåtte nasjonale bemanningsnormen. Først fra 2021 vil økte kostnader i kommunene fullt ut gi utslag på tilskuddene til de private barnehagene, sa Husby under høringen i Utdannings- og forskningskomiteen.

PBLs innlegg på høring om ny bemanningsnorm

Overgangsordninger

PBL påpekte at det må komme overgangsordninger for alle private barnehager som mottar tilskudd som er basert på en dårligere kommunal bemanning enn den foreslåtte normen.

– Dette bør løses ved å bruke de eksisterende nasjonale satsene for tilskudd, utarbeidet for Utdanningsdirektoratet. Satsene bygger på en bemanning som er i tråd med forslaget til ny bemanningsnorm og må brukes i kommunene som i dag har for lav bemanning, Sa Husby og la frem følgende krav på vegne av medlemsbarnehagene.

  • En ny nasjonal minimumsnorm for bemanning krever nasjonal minimumsnorm for tilskudd.
  • Overgangsordning må være på plass fra samme dato som ny bemanningsnorm gjelder fra.

Bekymret for barn med behov for spesiell tilrettelegging

Videre delte PBL sin bekymring over at enkelte kommuner som Sandefjord og Sarpsborg åpent snakker om hvordan de vil kutte i utgiftene til barn med behov for spesiell tilrettelegging, fordi de mener bemanningsnormen gir barnehagene muligheten til å ta mer av tilretteleggingen innenfor det ordinære tilbudet.

– Det kan komme til å svekke tilbudet, både for de som har behov for noe ekstra og for de andre barna i barnehagen. PBL krever derfor at tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging gjerdes tydelig inn og holdes utenfor arbeidet med implementering av bemanningsnorm, avsluttet Husby.