PBL-styret: Avgjørende forbedringer i bemanningsnormen

Styret i PBL har hatt møte i Stockholm denne uken hvor blant annet ny bemanningsnorm har stått på agendaen.

Styret i PBL har hatt møte i Stockholm denne uken hvor blant annet ny bemanningsnorm har stått på agendaen.

PBL-styret: Avgjørende forbedringer i bemanningsnormen

Styret i PBL har hatt møte i Stockholm denne uken. På agendaen stod blant annet innstillingen om ny bemanningsnorm, oppføling av PBLs strategiplan og et besøk hos Universitets- og högskolerådet i Sverige.

Publisert:

– Styret i PBL vil berømme hele utdannings- og forskningskomiteen for å ha satt seg grundig inn i saken om ny bemanningsnorm, og for å ha kommet med mange og avgjørende krav til regjeringen. Den nye bemanningsnormen skal gi enda bedre barnehager for barna. Stortingets grundige behandling av saken øker mulighetene for at reformen blir en suksess.

– Godt grunnlag for videre arbeid

Det sier PBLs styreleder Eirik Husby etter at styret i felleskap har gått igjennom innstillingen fra komiteen som ble publisert tirsdag kveld.

– Selv om PBL og de private barnehagene selvsagt ikke har fått fullt gjennomslag for alle våre innspill, er vi glad for de kravene som nå er kommet fra politikere i alle partier. Det er et godt grunnlag for det videre arbeidet for å sikre at ny bemanningsnorm blir en gode for kvaliteten i hele sektoren, sier Husby.

PBL er spesielt glad for signalene om endinger i finansieringssystemet og etablering av et uavhengig tilsynssystem. I tillegg mener PBL det er fornuftig at sektoren får ett ekstra år på å innfri de nye kravene til bemanningen i barnehagene, fordi det vil gi barnehagene tid til å gjennomføre gode ansettelsesprosesser slik at reformen blir et reelt kvalitetsløft for sektoren. 

Behandlet forslag om PBL-kontor i Bergen

Foruten arbeidet med ny bemanningsnorm behandlet PBL-styret denne uken blant annet følgende saker:

  • Oppfølgingen av PBLs strategiplan 2017 til 2019
  • Tariffoppgjøret i PBL-området 28. og 29. august
  • Forslag om PBL-kontor i Bergen

Det var på landsmøtet i 2017 at det kom forslag fra medlemsbarnehager i PBL om opprettelse av lokalt PBL-kontor i Bergen. Administrasjonen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen i PBL er i dag i sin helhet lokalisert i Bodø.

På landsmøtet i 2017 vedtok medlemmene at forslaget om Bergen-kontor ble oversendt til styret i PBL, som skulle ta det med seg i sitt videre arbeid med utvikling og organisering av PBL.

Etter en grundig vurdering av både de faglige, administrative og økonomiske konsekvensene, besluttet styret denne uken at det på nåværende tidspunkt ikke blir etablert PBL-kontor i Bergen.

Spennende informasjon om internasjonalt samarbeid

Styrets besøk i Stockholm ble torsdag avsluttet med besøk hos Universitets- og högskolerådet i Sverige.

Her fikk styret i PBL spennende informasjon om mulighetene til å søke midler til utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagene gjennom støtteordningene Norplus og Erasmus+.

– På dette området er det store og uutnyttede muligheter for barnehagene. PBL kommer til å bidra til at våre medlemmer kan dra nytte av disse mulighetene, sier styreleder Eirik Husby.