PBL og KS med felles oppfordring til Stortinget

Oppfordring til Stortinget: Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og avdelingsdirektør Erling Barlindhaug i kommunenesorganisasjonn, KS.

Oppfordring til Stortinget: Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og avdelingsdirektør Erling Barlindhaug i kommunenesorganisasjonn, KS.

PBL og KS med felles oppfordring til Stortinget

I en felles henvendelse til utdannings- og forskningskomiteen, ber PBL og KS om at Stortinget sikrer barnehagene og kommunene finansiering av merkostnadene ved innføring av bemanningsnorm. Merkostnadene må være finansiert fra den dagen normen skal gjelde, krever PBL og KS.

Publisert:

Henvendelsen fra PBL og KS ble sendt til komiteen 26. april.

Utdannings- og forskningskomiteen behandler for tiden regjeringens lovforslag om ny bemanningsnorm i barnehagene.

PBL og KS slår i brevet til komiteen fast at «ny bemanningsnorm er krevende for både kommuner og private barnehageeiere».

I brevet skriver de to store eierorganisasjonene blant annet:

  • «KS og PBL ber Stortinget vurdere utsettelse av innføring av normen til 1. januar eller 1. august 2019, for å sikre en best mulig tilpasning til nye normkrav i sektoren.»
  • «KS og PBL mener at den foreslåtte normen er så krevende å innføre at Stortinget ikke bør skjerpe normen ytterligere nå. Skal bemanningsnormen skjerpes ytterligere, må Stortinget sørge for at Kunnskapsdepartementet har utredet alle sider av dette grundig.»
  • «KS og PBL mener det er viktig at en ny bemanningsnorm i barnehagene gir et styrket tilbud for barn og foreldre. Da må Stortinget sikre kommunene og barnehagene finansiering av merkostnadene fra den dagen en ny bemanningsnorm skal gjelde fra.»

Se hele brevet fra PBL og KS.

I flere kommuner jobbes det i tillegg med felles opprop fra private barnehager og kommunen.

I Bergen har et slik initiativ resultert i et felles «Opprop om bemanningsnorm for barnehagene» fra mange av de sentrale aktørene i Bergen kommune. Oppropet er sendt til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Se oppropet fra Bergen kommune.