PBL deltar på høringer om statsbudsjettet

Arild M. Olsen i høring om statsbudsjettet 2018

Arild M. Olsen i høring om statsbudsjettet 2018

PBL deltar på høringer om statsbudsjettet

PBL deltar på tre ulike høringer om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Publisert:

Tirsdag 31. oktober er administrerende direktør, Arild M. Olsen og styreleder i PBL, Eirik Husby på  høring i utdannings- og forskningskomiteen.

Du kan se høringen på stortingets nett-tv her.   

Tre høringer på én uke – her møter PBL

I høringene tar PBL blant annet opp utfordringene med innføring av skjerpet pedagognorm og ny minstenorm for grunnbemanning, som regjeringen har foreslått skal innføres fra august 2018.

Som kjent er det ikke lagt inn ekstra midler til innføring av det nye lovkravet i forslaget til statsbudsjett – og PBL mener at mulige uønskede konsekvenser av forslaget må utredes nærmere.

Torsdag 12. oktober la regjeringen frem deres forslag til statsbudsjett for 2018. I forbindelse med Stortingets behandling av forslaget deltar PBL på følgende høringer: 

Høring i finanskomiteen 24. oktober.
Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 26. oktober.
Høring i utdannings- og forskningskomiteen 31. oktober. 

Manglende fleksibilitet vil true eksistensen

Blant annet peker PBL i høringene på at manglende fleksibilitet ved innføring av minimumsnorm for grunnbemanning vil kunne true eksistensen til mange barnehager, særlig små, enkeltstående barnehager og barnehager i distriktene med begrenset befolkningsgrunnlag.

PBL frykter at vi i et slikt system kan stå foran en større sentralisering av barnehagesektoren, som få tidligere sentralisering i Skole-Norge til å fremstå som en parentes.