Over to timer lang debatt om bemanning i barnehagene

Lang debatt. Saksordfører Martin Henriksen (Ap) var en av flere aktive på talerstolen under Stortingets behandling av ny bemanningsnorm.

Lang debatt. Saksordfører Martin Henriksen (Ap) var en av flere aktive på talerstolen under Stortingets behandling av ny bemanningsnorm.

Over to timer lang debatt om bemanning i barnehagene

Torsdag diskuterte politikerne på Stortinget ny bemanningsnorm. Debatten er tilgjengelig på Stortingets nett-TV.

Publisert:

I over to timer diskuterte stortingspolitikerne innføring av bemanningsnorm i barnehagene.

Lovforslaget fra regjeringen kom 6. april og i ukene etterpå har det vært mye diskusjon om forslaget.

– Det var stort sett kjente posisjoner vi fikk høre i debatten i dag. Det som vil avgjøre hvorvidt man lykkes med innføringen, er hvordan utfordringene med finansiering for den enkelte barnehage løses. Stortinget må ta ansvar for at alle typer private barnehager og også kommunale barnehager får muligheten til å innfri et nytt krav om bemanning, sier administrerende direktør Arild M. OIsen etter å ha hørt debatten torsdag ettermiddag.

PBL-lederen merker seg spesielt at det er flertall for å se på endringer i finansieringssystemet og få på plass et uavhengig tilsyn, noe PBL mener er avgjørende for å kunne utvikle kvaliteten og innholdet i barnehagene ytterligere i fremtiden.  

Du kan se debatten på Stortingets nett-tv ved å gå inn fra klokken 11.43.00.