Mange har gitt viktige innspill – nå finpusser Stortinget på innstillingen om ny bemanningsnorm

Ga viktige innspill. Regionleder Ina Therese Eian i Læringsverkstedet, daglig leder Mette Bakken i Samvirkebarnehagene, styrer Hege Paulsen i Tuneskipet barnehage, styrer Hege Hoås Lier i Blomsterøya barnehage og styrer Liv Fosserud i Læringsverkstedet Knertitten barnehage etter møte med politikere på Østfold-benken på Stortinget. Foto: PBL

Ga viktige innspill. Regionleder Ina Therese Eian i Læringsverkstedet, daglig leder Mette Bakken i Samvirkebarnehagene, styrer Hege Paulsen i Tuneskipet barnehage, styrer Hege Hoås Lier i Blomsterøya barnehage og styrer Liv Fosserud i Læringsverkstedet Knertitten barnehage etter møte med politikere på Østfold-benken på Stortinget. Foto: PBL

Mange har gitt viktige innspill – nå finpusser Stortinget på innstillingen om ny bemanningsnorm

Mange barnehager har bidratt til å belyse regjeringens forslag til ny bemanningsnorm. Også denne uken tok representanter for private barnehager turen til Stortinget, der behandlingen av lovforslaget nå er inne i en avgjørende fase.

Publisert:

Det er seks uker siden regjeringen la frem forslaget til ny bemanningsnorm og fire uker siden høringen i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

  • PBL støtter innføringen av en bemanningsnorm, forutsatt at denne er finansiert for alle barn og i alle barnehager fra dag én.
  • PBL mener det må komme på plass en overgangsordning som sikrer dette, slik at en ny bemanningsnorm kan innføres til samme tid i både kommunale og private barnehager.

Skal avgi innstilling innen 22. mai

En ny bemanningsnorm er ment å være et kvalitetsløft for hele sektoren. Fordi det er skapt usikkerhet om finansieringen, spesielt for private barnehager, frykter mange at bemanningsnormen kan få negative konsekvenser for mange barnehager.

For PBL har oppfølgingen av lovforslaget fra regjeringen hatt høyeste prioritet i april og mai. Svært mange private barnehager har også engasjert seg i arbeidet med oppfølgingen av forslaget.

Innen tirsdag 22. mai skal utdannings- og forskningskomiteen avgi sin innstilling i saken. 31. mai er tidspunktet for debatt og vedtak på Stortinget.

PBL: Glad for stort engasjement

– Det har vært et stort engasjement fra mange aktører i sektoren og vi er glad for at mange av medlemmene i PBL har valgt å engasjere seg så sterkt i saken. Det er helt avgjørende at politikerne som skal fatte viktige avgjørelser får mye og riktig informasjon om situasjonen ute i barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen – og legger til:

– I denne saken er det spesielt viktig å synliggjøre konsekvensene for den enkelte barnehage dersom en ny bemanningsnorm innføres uten at den er finansiert for alle barnehager fra dag én. Mange barnehager har bidratt til å sette dette skikkelig på dagsorden.

PBL mener dispensasjoner for private barnehager, i perioden frem til de økte kostnadene i kommunale barnehager har gitt utslag på tilskuddene til private barnehager, er en uakseptabel ordning. Et slikt system vil klassifisere barnehagene til mer enn 75.000 barn klassifiseres som B-barnehager, noe PBL er sterkt kritisk til.

– Jeg opplever at komiteen på Stortinget har tatt våre innspill på alvor og at sektoren har fått gode muligheter til å fremme sine synspunkter. Så gjenstår det å se resultatene av de forhandlingene som nå pågår og hvilke løsninger Stortinget til slutt kommer frem til, sier Arild M. Olsen.

Se mer informasjon om lovforslaget om bemanningsnorm.