Fortell hvordan ny norm rammer din barnehage

Fortell hvordan ny norm rammer din barnehage

Forslaget til ny bemanningsnorm får store konsekvenser for mange barnehager. Fortell oss hvordan din barnehage rammes av ny minimumsnorm for bemanning.

Publisert:

I det videre arbeidet med oppfølingen av lovforslaget om ny bemanningsnorm, ønsker PBL enda mer informasjon om hvilke konsekvenser regjeringens forslag får for enkeltbarnehager.

Hvilke tilpasninger gjør dere i driften av barnehagen?  Hvilke økonomiske konsekvenser får ny bemanningsnorm?

Send gjerne e-post til eller ta kontakt med PBL på telefon. 

Tidligere i vinter gjennomførte PBL en medlemsundersøkelse som ga oss mye og verdifull informasjon om hvilke tiltak medlemsbarnehagene planla å gjøre for å tilpasse driften til skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm.