Følg PBL på høring om bemanningsnorm

Følg PBL på høring om bemanningsnorm

Torsdag 19. april deltar PBL på høring i utdannings- og forskningskomiteen om den foreslåtte bemanningsnormen. Du kan følge hele høringen på Stortingets nett-tv.

Publisert:

Høringen starter klokken 10.20 og PBL har fått fire minutters taletid fra cirka 10.53.

Fra PBL møter administrerende direktør, Arild M. Olsen, styreleder Eirik Husby og kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

På PBLs styremøte i Bodø 17. og 18. april har styret brukt mye tid på å diskutere lovforslaget fra regjeringen og PBLs videre arbeid med dette.

PBL har sendt et notat til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forkant av høringen torsdag 19. april. I dette notatet utdyper PBL utfordringene ved å innføre bemanningsnorm med dagens system for finansiering.

Du kan se hele høringen på stortingets nett-tv her.

Eventuelt prøv her og trykk på betaspiller og velg høringssal N-202

En rekke organisasjoner deltar på høringen. Foruten innlegg fra organisasjonene er det også satt av tid til spørsmål fra politikerne i komiteen.

Se hele programmet for høringen. 

6. april la regjeringen frem lovforslaget om ny bemanningsnorm. Slik er fremdriften i Stortingets behandling av den viktige saken:

  • 19. april: Høring i utdannings- og forskningskomiteen. PBL deltar.
  • 22. mai: Frist for avgivelse av innstilling fra komiteen.
  • 31. mai: Foreløpig dato for behandling i Stortinget.

Det er Arbeiderpartiets Martin Henriksen som er saksordfører.