Finn fakta om barnehager på enbedrebarnehage.no

Finn fakta om barnehager på enbedrebarnehage.no

På nettsiden enbedrebarnehage.no finner du oversikt over tilskudd, bemanning og pedagogandel i kommunene, og en rekke andre opplysninger om barnehagesektoren.

Publisert:

Lurer du på hvordan det egentlig står til med pedagogandelen og bemanningen i barnehagene? Hva mener foreldrene om tilbudet i private og kommunale barnehager? Hvordan er finansieringen av de private barnehagene?

På nettsiden www.enbedrebarnehage.no finner du fakta og opplysninger om dette og mye mer.

En bedre barnehage er en nettside med fakta om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

Her vil du kanskje finne opplysninger og informasjon som du ikke hadde fra før, og som kan gjøre den neste diskusjonen om private barnehager enda mer faktabasert.

På nettsiden finner du:

Informasjon om hvordan de ulike kommunene prioriterer barn i barnehager:

  • Pedagogandel (andel pedagoger blant de ansatte)
  • Bemanning (antall barn per ansatt)
  • Årlig tilskudd til barn i barnehage (0-3 år)

På nettsiden kan medlemsbarnehagene, foreldre, ansatte og andre interesserte sjekke sin kommune og sammenligne den med kommunene i fylket og i landet for øvrig.

Fakta om sektoren og om private barnehager spesielt, deriblant:

  • Lønn og pensjon
  • Økonomi og utbytte
  • Pedagogandel og bemanning
  • Finansiering
  • Foreldretilfredshet
  • Rapporter

Det er PBL som står bak nettsiden.

Med En bedre barnehage ønsker PBL å spre fakta om barnehagesektoren, sette søkelyset på kvaliteten i norske barnehager – og å gjøre viktige opplysninger om kommunenes prioriteringer tilgjengelig for alle interesserte.

PBL ønsker også å synliggjøre de store lokale forskjellene, og hvordan dette påvirker barnehagenes mulighet til å levere et trygt barnehagetilbud med høy kvalitet.