Nye normer med dagens finansieringssystem – tok opp utfordringene med statsråden

Nye normer med dagens finansieringssystem – tok opp utfordringene med statsråden

Mandag møtte PBL kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Øverst på agendaen sto ny bemanningsnorm og utfordringene med dagens system for finansiering.

Publisert:

– PBL får for tiden veldig mange henvendelser fra barnehager som ikke vet hvordan de skal klare å innfri nye krav til bemanning, uten at det samtidig kommer endringer i finanseringen. Vi er bekymret for konsekvensene dersom man velger å innføre ny bemanningsnorm, uten å sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering for barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL: – For dårlig utredet

Denne våren skal Stortinget behandle forslag til ny bemanningsnorm for barnehagene. Det er ventet at ny bemanningsnorm vil gjelde fra august 2018. Fra før er det vedtatt å innføre en skjerpet pedagognorm fra samme tidspunkt.

PBL mener konsekvensene av ny bemanningsnorm er for dårlig utredet og at det ikke er forsvarlig å innføre nasjonale krav til bemanning i et finansieringssystem med svært store lokale forskjeller i tilskudd, også mellom kommuner som tilsynelatende har lik bemanning.

– Regjeringen har så langt ikke vist vilje til å gå tilstrekkelig inn i disse problemstillingene. Det bekymrer oss og vi frykter at det som i utgangspunktet er en positiv sak for sektoren, vil svekke mangfoldet fordi spesielt mange mindre barnehager ikke får driften til å gå rundt, kommenterer Olsen.

Uavhengig tilsyn og helthetlig analyse

Foruten utfordringene med ny bemanningsnorm og behovet for endringer i finansieringen av private barnehager, tok PBL i mandagens møte også opp to andre viktige saker:

Behovet for et nytt og uavhengig tilsyn som gagner kvaliteten i barnehagene og PBLs krav om at den påbegynte analysen av sektoren må omfatte hele barnehagesektoren og ikke bare private barnehager.

– Vi fikk lagt frem våre synspunkter og vil følge opp dette i den videre dialogen med statsråden og Kunnskapsdepartementet. Så vil de neste ukene vise hvorvidt departementet lytter til signalene fra de private barnehagene i disse sakene, kommenterer Olsen.