Diskuterte bemanningsnorm på politisk seminar - se opptak her

Diskuterte bemanningsnorm på politisk seminar - se opptak her

Mandag arrangerte PBL og KS felles politisk seminar om mulig ny bemanningsnorm for barnehagene. Seminaret ble sendt direkte og opptak vil bli gjort tilgjengelig.

Publisert:

Seminaret ble sendt direkte.

Se opptak av seminaret. 

Stor interesse for seminaret

Det var politikere med ansvar for barnehager og andre beslutningstakere i barnehagesektoren som var hovedmålgruppe for arrangementet.

Det var stor interesse for seminaret og en rekke ledende barnehagepolitikere og –byråkrater deltok på seminaret.  

Et begrenset antall plasser ble også gjort tilgjengelig for PBLs medlemsbarnehager. 

Seminaret fant sted mandag 12. februar på Thon Hotel Bristol i Oslo, fra klokken 10.00 til 14.00.

Se programmet for seminaret.

Best mulig beslutningsgrunnlag

Bakgrunnen for seminaret var at Stortinget denne våren skal behandle regjeringens lovforslag om ny, nasjonal bemanningsnorm. Det er ventet at ny bemanningsnorm vil tre i kraft i august, samtidig som skjerpet pedagognorm skal tre i kraft.

Innføringen av en bindende bemanningsnorm vil være den mest omfattende statlige styringen av barnehagesektoren siden innføringen av barnehageloven i 1975.

For å gi politikerne og andre beslutningstakere et best mulig beslutningsgrunnlag for behandlingen av lovforslaget, samlet KS og PBL stemmer fra samfunnsdebatten, representanter for barnehageeiere og sentrale politikere for å belyse regjeringens forslag.