Ber statsråden svare om tilskudd

Administrerende direktør i PBL Arild M. Olsen

Administrerende direktør i PBL Arild M. Olsen

Ber statsråden svare om tilskudd

Det er ofte stor forskjell på tilskuddene til private barnehager, selv i kommuner med lik bemanning i de kommunale barnehagene. PBL ber statsråden utrede årsaken til de store og uforklarlige forskjellene.

Publisert:

Det kommer frem i et brev som administrerende direktør Arild M. Olsen (bildet) og PBL har sendt Kunnskapsdepartementet denne uken.

Ettersom det er foreslått nye normer for grunnbemanning og pedagogisk bemanning i barnehagene, er det spesielt viktig å komme til bunns i hva som er årsakene til forskjellene i tilskudd.

PBL har sendt brev til kunnskapsminister Henrik Asheim der vi ber statsråden redegjøre for hvordan departementet vil utrede dette nærmere.

PBL har også tidligere, i en rekke møter i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, tatt opp den manglende sammenhengen mellom bemanningen i de kommunale barnehagene og tilskuddene til private barnehager.

Det er kostnadene til drift av kommunens egne barnehager som er grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager, og om lag 85 prosent av kostnadene i en barnehage er personalkostnader. Derfor mener PBL at det burde være bedre samsvar mellom bemanningen i kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager. 

Les PBLs brev til Kunnskapsdepartementet.