Barnehageforliket er 15 år - PBL på feiring på Stortinget fredag

Barnehageforliket er 15 år - PBL på feiring på Stortinget fredag

15 år etter barnehageforliket ble den historisk satsingen feiret på Stortinget. Mange av deltakerne snakket varmt om det store bidraget fra private barnehager.

Publisert:

Det var SV som stod bak arrangementet. Sammen med FrP var det de som tok initiativ til det brede forliket om barnehagepolitikken i 2003.

Tidligere SV-statsråd Øystein Djupedal og nåværende finansminister Siv Jensen var sentrale den gang og selvsagte gjester da barnehageforliket ble feiret på Stortinget fredag.

Fra scenen snakket de blant annet om betydningen av innsatsen fra alle de private barnehagene, noe flere var inne på i sine innlegg.

Halvorsen: – Ikke fått det til uten private

– De private barnehagene er en veldig viktig årsak til at vi har klart å komme i mål. Vi hadde aldri fått det til uten de private barnehagene, sa Kristin Halvorsen, også hun tidligere SV-statsråd, blant annet.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL fulgte forhandlingene om barnehageforliket tett i 2003 og var også en selvsagt gjest på feiringen på Stortinget.

– Barnehageforliket og det som har skjedd i sektoren siden 2003 er en utrolig suksesshistorie. Og jeg synes det er veldig bra at man i dag tar seg tid til å stoppe opp litt og markere dette, men også retter blikket fremover på det som skal skje videre, sier PBL-lederen.

PBL: Må stå ved pilarene i barnehageforliket

Det er bred enighet om at barnehageforliket er en suksesshistorie og en av vår tids mest vellykkede velferdsreformer.

I sitt innlegg snakket PBL-lederen blant annet om betydningen av at politikerne står ved de pilarene som man ble enige om i barnehageforliket for 15 år siden, som blant annet var likebehandling av private og kommunale barnehager, full barnehagedekning og maksimalpris på foreldrebetaling.

– For å lykkes med det neste store barnehageløftet er det viktig at hele sektoren fortsatt står samlet. Vi må ikke sloss mot hverandre internt i sektoren, men anerkjenne hverandre og at ulike barnehager kan velge ulike veier til målet om gode barnehager for barna. Så lenge tilbudet er bra, barna har det bra og de ansatte har det bra, og samfunnet kan ha tillit til at ressursene er brukt til barnas beste, så må det være aksept for at forskjellige barnehager velger forskjellige veier til målet. Disse forskjellene er også en av styrkene til denne sektoren, sier PBL-lederen.