PBL positiv til ny ekspertgruppe

PBL positiv til ny ekspertgruppe

En ny ekspertgruppe skal se på barnehagelærerens rolle i barnehagen.

Publisert:

– Det er bra at dette arbeidet settes i gang nå. PBL har store forventinger til det arbeidet som ekspertgruppen skal gjøre, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

27. juni sendte Kunnskapsdepartementet ut pressemelding om den nye ekspertgruppen som regjeringen har satt ned. Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen skal lede ekspertgruppen. Resten av gruppens sammensetning blir klar i august. Rapport til Kunnskapsdepartementet blir levert 1. desember 2018.

– Forskningen dokumenterer barnehagelærerens betydning for kvaliteten i barnehagene, samtidig som andelen barnehagelærere i barnehagene er på tur opp. Derfor er det viktig å se på hvordan profesjonen kan utvikles videre og i fremtiden bidra til enda bedre barnehager, mener Arild M. Olsen i PBL.

Pedagogisk arbeid og ledelse

Kunnskapsdepartementet opplyser at ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager, melder departementet. Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.