Dette er medlemmene i ny ekspertgruppe

Dette er medlemmene i ny ekspertgruppe

Den nye ekspertgruppen skal se på barnehagelærerens rolle i barnehagen. Torsdag ble det klart hvem som skal sitte i gruppen.

Publisert:

I juni ble det kjent at regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal vurdere barnehagelærerens rolle i barnehagen.

Torsdag offentliggjorde regjeringen hvem som skal sitte i gruppen.

To fra barnehage i gruppen

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen er leder for ekspertgruppen som skal levere sin rapport 1. desember 2018.

De øvrige medlemmene blir:

  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
  • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen.

PBL: – Store forventninger

Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

– Det er bra at dette arbeidet settes i gang nå. PBL har store forventinger til det arbeidet som ekspertgruppen skal gjøre, har administrerende direktør Arild M. Olsen uttalt om gruppen.

– Et godt kunnskapsgrunnlag om profesjonen vil bli viktig for det videre arbeidet med å løfte barnehagelæreren. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en gruppe forskere og fagpersoner med solid og bred faglig bakgrunn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.