Tallenglene i PBL Regnskap

Tallenglene i PBL Regnskap

De omtales som «englene» av takknemlige kunder, og aldri før har så mange barnehager benyttet seg av PBL Regnskap som i 2017.

Publisert:

– Vi har lagt bak oss et solid år i 2017 hvor vi har tatt inn 57 nye barnehager. Vi har aldri hatt flere oppdrag enn i år og tendensen ser ut til å fortsette inn i 2018, oppsummerer en fornøyd daglig leder, Gry Andersen. 

Størst i PBL

PBL Regnskap AS er det største datterselskapet i PBL med 60 ansatte og samtlige av disse har sitt arbeidssted ved hovedkontoret i Bodø.  Avstand er likevel ingen hindring, PBL Regnskap har i dag 435 av medlemsbarnehagene i sin portefølje, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

På bildet ser du en del av gjengen som ble fotografert i forbindelse med 10-årsjubileet i 2015.

De 60 ansatte i PBL Regnskap er fordelt på følgende tre avdelinger:
• Fakturering og purring - fem ansatte
• Lønn – 14 ansatte – 1 avdelingsleder
• Regnskap – 41 ansatte – 2 avdelingsledere

– I tillegg til regnskapsførere har vi på regnskap to selgere, en fagleder regnskap og en økonomisjef til leie, forklarer Gry Andersen.

Av den totale kundemassen er 412 av barnehagene totalkunder. Det vil si at de både får regnskap, lønnsutkjøring og foreldrefakturering utført av PBL Regnskap.

I tillegg er det 23 kunder som bare kjører lønn gjennom PBL Regnskap.

Ekspert på barnehager

PBL Regnskap er det eneste regnskapsbyrået i Norge som kun jobber for og med barnehagene. Det gir ifølge Andersen mange fordeler til barnehagene.

– Vi er eksperter på barneahagedrift. Jeg tør påstå at ingen regnskapsbyrå kjenner barnehagesektoren så godt som oss. Mange daglig ledere opplever regnskap og lønn som en utfordrende oppgave og ønsker heller å bruke tiden på innholdet i barnehagen. For dem er det godt å kunne overlate økonomien til noen som kan dette og jeg kan med håden på hjerte si at det kan vi, sier Gry Andersen.

(Saken fortsetter under faktarammen.)

Fakta om PBL Regnskap

  • Stiftet 10. november 2005 og første driftsår i 2006
  • 60 ansatte fordelt på tre avdelinger, alle jobber ved hovedkontoret i Bodø
  • Har i dag totalt 435 barnehager i sin portefølje
  • Daglig leder er Gry Andersen
Les mer om regnskapsavdelingen vår her

Som kunde i PBL Regnskap tar din regnskapsfører seg av jobben med:
• Lønnskartlegging
• Oppdatering av pensjon i storebrandsportalen
• Innrapportering i Basil
• Søknader om refusjoner til Nav
• Følge opp Nav med purringer

– Men viktigst av alt er at alle vi som jobber på PBL Regnskap kjenner bransjen veldig godt og vet til en hver tid hva som er viktig å følge med på, som når det varsles endringer i foreldrebetalingen. Da sender vi på vegne av barnehagene varsel ut til foreldrene uten at de trenger å gjøre noe. Vi har også samarbeid med andre avdelinger på huset slik at vi alltid er oppdatert på regelendringer og lignende, forklarer Andersen.

Stiftet etter ønske fra medlemmene

PBL Regnskap ble stiftet 10. november 2005 og startet sitt første driftsår i 2006 etter et sterkt ønske fra medlemmene. Det var også et strategisk viktig valg for PBL å lytte til medlemmene ettersom barnehagesektoren ikke hadde egne bransjetall.

– Ved å etablere et regnskapsbyrå fikk vi nettopp det. Tall som brukes til diverse dokumentasjon som pensjon og sykefravær, forteller Andersen.
Da PBL Regnskap ble etablert var det med 30 kunder i porteføljen, som besto av 18 barnehager og resten eiendomsselskap. Regnskapsjobben ble utført av 3,5 årsverk.

Etterspørselen var imidlertid så stor, at det raskt måtte fylles på med flere ansatte.

– I mange år hadde vi lange ventelister med barnehager som ville ha PBL Regnskap, men vi hadde rett og slett problemer med å rekruttere raskt nok nye medarbeidere, forteller Gry Andersen.

Ønsker å utvide

PBL Regnskap har gjort mange tiltak for å gjøre hverdagen enklest mulig for barnehagene. Om du sitter i Vardø eller Lindesnes skal ikke ha noe å si. Jobben utføres med punktlighet fra Bodø og alt ligger i dag tilgjengelig i en kundeportal som gjør det enkelt både for daglig leder og regnskapsfører.

– Vi ønsker å være et godt tilbud til våre barnehager, og vi skal fortsette utviklingen til det beste for våre medlemsbarnehager også i 2018, sier daglig leder Gry Andersen som har som mål å kunne ta imot 70 nye medlemsbarnehager til neste år.

Nøkkeltall PBL Regnskap

  • Nøkkeltall:
  • PBL regnskap kjører hver måned ut 82.000 lønnslipper til ansatte i PBL-barnehager.
  • Til sammenligning ble det i 2006 kjørt ut 3050 lønnslipper.
  • Hver måned fakturerer PBL regnskap rundt 18.000 foreldrebetalinger i PBL-barnehager. Totalt rundt 200.000 i året.
  • Til sammenligning ble det i hele 2006 sendt ut rundt 9000 foreldrebetalinger.