Styremøte i PBL i dag

Styremøte i PBL i dag

Høringen om endringer i barnehageloven er en av sakene som står på agendaen på dagens styremøte i PBL.

Publisert:

PBL-styret har 19. september sitt andre styremøte etter sommeren. 

På styremøtet, som avholdes i Oslo, er det flere viktige saker som skal behandles, deriblant:

  • Høring om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, om skjerpet norm for pedagogisk bemanning, innføring av minimumsnorm for grunnbemanning og plikt til å samarbeide om overgang fra barnehage til skole og SFO.
  • Revidering av arbeidsplaner for 2017.
  • Valgkamp 2017 – oppsummering og strategi videre
  • Evaluering av Lederkonferansen 2017.

– Dette er et viktig møte. Spesielt behandlingen av PBLs svar på høringen om skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm er en stor og viktig sak for medlemmene i PBL, som vi skal vurdere grundig, sier styreleder Eirik Husby.

PBL har også fått inn mange gode og viktige innspill til høringen fra medlemsbarnehagene, som styret tar med seg i behandlingen av høringen. Du kan lese alle innspillene her. 

Det sittende PBL-styret ble valg på landsmøtet i mai og er valgt for perioden 2017 til 2019.