Ber om svar på viktig medlemsundersøkelse

Ber om svar på viktig medlemsundersøkelse

PBL jobber kontinuerlig med å styrke vårt tilbud til medlemsbarnehagene. I den forbindelse har vi nå ute en undersøkelse til PBL-medlemmer med én barnehage.

Publisert:

I PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019, vedtatt av medlemmene på landsmøtet nylig, heter det blant annet at PBL skal «vurdere konkrete tiltak for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager».

I denne undersøkelsen, som er sendt ut på e-post til eiere av én barnehage, ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak som det er viktig at PBL skal jobbe med de to neste årene. Det er mulig å komme med inntil fem tiltak og for å få et så korrekt bilde som mulig er det viktig at denne undersøkelsen besvares av flest mulig. 

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post onsdag 14. juni og de barnehagene som ikke har svart, vil få en ny påminnelse førstkommende mandag.