Landsmøtet er i gang

Erik Husby PBL Landsmøte 2017

Landsmøtet er i gang

Styreleder Eirik Husby ønsket velkommen til PBLs landsmøte med å trekke frem den viktige jobben som hver dag gjøres i private barnehager.

Publisert:

Mandag klokken 10.00 åpnet landsmøtet til PBL på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

På landsmøtet er det i år samlet om lag 250 deltakere fra medlemsbarnehagene.

– Jeg kjenner stolthet nettopp fordi jeg vet at vi gjør en så viktig jobb for barn og foreldre, og at vi sammen skaper samfunnsmessige verdier ut over det å drive barnehager. Og vi gjør det godt. Alle tilbakemeldinger vi får viser nettopp det, sa blant annet styreleder Eirik Husby i sin åpningstale.

Strategiplan

Husby påpekte overfor barnehageeierne at det har skjedd enormt mye i barnehagesektoren de siste 20 årene. Og at det helt sikkert kommer til å være en stor utvikling i årene fremover.

– Nye krav og nye forventninger skapes – fra foreldre og barn og samfunnet for øvrig – men også fra oss, som sitter her. Vi som representerer eierne er også med på å legge føringer for hva en god barnehage skal være i årene som kommer, sa Husby.

Han trakk frem noen av de viktigste punktene i den foreslåtte strategiplanen som skal behandles på landsmøtet, som flere barnehagelærere og en egen fagarbeiderutdanning for barnehagene.
– Vi tror disse satsingene vil bli avgjørende for at vi i privat sektor fortsatt skal ha en ledende rolle i utviklingen av hele barnehagesektoren. For det følger med store forpliktelser når halvparten av alle barn i Norge går i en privat barnehage, sa styreleder Eirik Husby og påpekte behovet for en ny finansieringsordning.

Nye rapporter presenteres

PBL er i dag landets klart største rådgivings- og kompetansesenter for drift av barnehager. Den store oppslutningen fra barnehagene gjør at PBL kan gjøre en viktig jobb for medlemmene på en rekke områder.
PBL representerer i dag om lag 1.950 barnehager med 26.000 ansatte.
Foruten behandlingen av viktige landsmøtesaker, er det satt opp et spennende program mandag formiddag.

Blant annet skal konsulentselskapene Rambøll og Agenda Kaupang legge frem sine analyser av barnehagesektoren, gjort på oppdrag fra PBL.

Rambøll har undersøkt byggekostnadene per heltidsplass i private og kommunale barnehager, mens Agenda Kaupang har sett på forskjeller i finansiering mellom private og kommunale barnehager etter innføringen om lov om økonomisk likeverdig behandling i 2004.

Årets barnehageinspirator

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer også for å snakke til landsmøtet – og skal også dele ut pris til Årets barnehageinspirator 2017.

I løpet av formiddagen fortsetter det med politiske innlegg fra kunnskapsministeren, i tillegg til Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Hege Haukeland Liadal (Ap) og Guri Melby (V)