Disse kommer til PBLs landsmøte

PBL landsmøte 2017

Disse kommer til PBLs landsmøte

Flere sentrale barnehagepolitikere og direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet kommer til PBLs landsmøte på Gardermoen.

Publisert:

Det er et spennende program på PBLs landsmøte i mai i tillegg til landsmøtesakene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til landsmøtet for å tale til PBLs medlemmer. Udir-direktør Hege Nilssen er invitert for å snakke om direktoratets pågående satsinger på barnehageområdet og om hvordan PBL og private barnehager kan støtte opp om dette arbeidet.

Les mer om landsmøtet 29. og 30. mai

Tre andre sentrale barnehagepolitikere bekreftet at de kommer for å snakke til PBLs medlemsbarnehager.

Barnehagepolitikk

Sonja Mandt representerer Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og er en av partiets viktige stemmer i barnehagepolitikken.

Guri Melby sitter i sentralstyret til Venstre og er gruppeleder for Venstre i Oslo. Melby har ved flere anledninger markert seg som en klar og tydelig stemme i barnehagepolitikken.


Geir Jørgen Bekkevold representerer Kristelig Folkeparti i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Bekkevold har fulgt barnehagefeltet i en årrekke og var blant annet hovedarkitekten bak ordningen med øremerkede midler til flere barnehagelærere som KrF forhandlet inn i statsbudsjettet for 2017.