Borgafjell barnehage ikke lenger medlem i PBL

Borgafjell barnehage ikke lenger medlem i PBL

Borgafjell barnehage AS har meldt seg ut og er ikke lenger medlem av PBL.

Publisert:

Borgafjell barnehage AS i Os kommune har den siste tiden opplevd mye negativ oppmerksomhet i media. PBL har også hatt en uenighet med eieren av barnehagen.

Som en direkte følge av barnehagens håndtering av saken som har versert i media, som blant annet omhandler driften av barnehagen, besluttet PBL i november at all videre rådgiving i den aktuelle saken i barnehagen opphørte.

Nylig valgte barnehagen å si opp sitt medlemskap i PBL.  

I forkant av utmeldingen hadde administrasjonen i PBL satt i gang en vurdering med tanke på mulig sak for styret i PBL om eksklusjon av Borgafjell barnehage. Dette i tråd med § 14 om eksklusjon i vedtektene til PBL.

Her heter at det dersom et medlem handler «i strid med forbundets vedtekter og interesser kan styret i alvorlige tilfeller beslutte at medlemmet skal ekskluderes.»

For ytterligere kommentarer, kontakt administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL på telefon 913 81 085.