Et barnehagetilbud av høy kvalitet, til alle barn

Et barnehagetilbud av høy kvalitet, til alle barn

Kunnskapssenteret legger et begivenhetsrikt år bak seg. I tillegg til å ha hatt over 2.000 deltakere på kurs har de ansatt sin første stipendiat og er i gang med flere spennende prosjekter.

Publisert:

Se daglig leder i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Katrine Stegenborg Teigen, oppsummere 2017 og fortelle om planene for neste år i denne videoen.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bistå barnehagene med kvalitetsarbeidet, slik at alle barn kan få den samme gode starten. I året som er gått har de veiledet og gitt råd til barnehager i hele landet.

Et av forskningsprosjektene som kunnskapssenteret er involvert i handler om barnehagenes fysiske læringsmiljø og er et samarbeid med blant annet Dronning Mauds Minne Høgskole. I prosjektet skal det gjennomføres over 960 observasjoner i til sammen åtte barnehager og arbeidet involverer 80 barn.

Bidrar til å heve kvalitet

- Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til å heve kvaliteten på flere måter. Vi bistår barnehagene i utviklingsprosesser, og tilbyr kompetanseheving gjennom blant annet kurs, veiledning og webinarer. Vi er opptatt av at de tjenestene vi leverer er av høy kvalitet og at de treffer behovene i sektoren, sier direktør Katrine Stegenborg Teigen.

Kunnskapssenteret ønsker å bidra til at praksisen i barnehagene endres med bakgrunn i forskningsresultater.

- Vi ønsker å være et bindeledd mellom universitets- og høyskolesektoren og barnehagene. På den måten kan vi styrke linken mellom forskning og praksis, fortsetter Teigen.

Et kunnskapssenter for alle

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ble etablert høsten 2016 og er med andre ord fortsatt et ungt selskap.

Kunnskapssenteret har som mål å tilby relevant kompetanseheving for hele barnehagesektoren.

- Vi er veldig fornøyd med at både private og kommunale barnehager benytter seg av våre tjenester. Vi har for eksempel hatt kurs for alle ansatte i kommunale og private barnehager i Bodø og Vest-Finnmark. I tillegg har vi gjennomført kurs i samarbeid med private barnehager, sier Teigen.

Dette er Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

  • Skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet.
  • Bistår barnehager uansett eierform og uansett hvor de er i landet.
  • Seks ansatte med bred kompetanse.
  • Kontor i Bodø og Kolbotn.
  • Direktør er Katrine Stegenborg Teigen.
  • Selskapet er etablert og i sin helhet eid av PBL.

Året som gikk

I 2017 har kunnskapssenteret jobbet med flere viktige prosjekter, sammen med ulike samarbeidspartnere som de nasjonale sentrene, Norsk friluftsråd, Kripos, Rosa kompetanse, PBL og Utdanningsdirektoratet.

Den nye rammeplanen har vært sentral for mye av arbeidet i Nasjonalt kunnskapssenter i 2017 og kunnskapssenteret har blant annet holdt mange rammeplankurs for ledere og ansatte i barnehagene.

- Et annet viktig arrangement dette året var konferansene om vold og overgrep mot barn, i samarbeid med Kripos, Statens barnehus og PBL. Vi har også arrangert kurs på oppdrag fra PBL i samarbeid med Rosa kompetanse om kjønnsidentitet, matematikk-konferanser i samarbeid med Matematikksenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og holdt webinarer om mat og måltider i barnehagene i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, for å nevne noe, sier Teigen.

Et spennende 2018 står for tur

Kunnskapssenteret er i vekst og ser frem til å utvikle seg videre, med flere ansatte og flere aktiviteter. Forskning og formidling av kunnskap står høyt på agendaen, og ambisjonen er blant annet å ansette flere stipendiater.

Kunnskapssenteret jobber også med flere nye kurs- og kompetansekonsepter som de gleder seg til å dele med sektoren i 2018.

- Det er viktig for oss at barnehagene skal få tilgang til kompetanse og kunnskap som allerede finnes. Vi skal derfor utvikle vår egen nettside i 2018, der barnehageansatte og samarbeidspartnere kan få tips og råd, lese om forskningsresultater og finne lenker til ressursmateriell, forteller Teigen.

Hun ser frem til et nytt år med nye og viktige samarbeid, og ikke minst til å treffe enda flere barnehagefolk i sektoren.

Noen nøkkeltall fra 2017

  • Avholdt 24 kurs og 4 konferanser med over 2.000 deltakere.
  • Ansatt første stipendiat.
  • I gang med viktig forskningsprosjekt om barnehagens læringsmiljø.